Karta Vip - Sushi Royal
ZAMÓW ONLINE

Karta Vip

Wniosek o wydanie VIP KARTY


  REGULARMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA ROYAL SUSHI VIP

  Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego Royal Sushi VIP.

  Karty dają jej użytkownikowi prawo do zniżki przy zakupie produktów na stronie Royalsushi.pl

  Koszty dostaw nie są objęte żniżką

  Karta Stałego Klienta Royal Sushi Vip

  uprawnia do stałej zniżki w wysokości 10% na produkty sushi na stronie Royalsushi.pl

  Warunki przyznania Karty Stałego Klienta:

  Aby otrzymać Karte Stałego Klienta Royal Sushi VIP należy zarejestrować się na stronie Royalsushi.pl w zakładce Karta VIP

  Po wykonaniu zamówień na łączną kwote ponad 500pln klient będzie upoważniony do otrzymaniu karty.

  Zamówienie rabatowe złożone przy użyciu karty stałego klienta royal sushi vip Obowiązują na dostawie i w odbiorze w lokalu

  Rabaty wynikające z uczestnictwa w programie Złotej Karty Stałego Klienta nie sumują się z innymi, obowiązującymi promocjami.

  Warunki otrzymania Złotej Karty stałego Klienta :

  a. zrobienie jednorazowych zakupów za sumę minimum 80 zł,
  b. wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego,
  c. prawidłowe wypełnienie danych osobowych (imię i nazwisko, telefon i/lub adres mail),
  d. akceptacja warunków zawartych w Regulaminie

  Po spełnieniu w/w warunków, klientowi odbierana jest Karta Stałego Klienta i wydana zostaje mu Złota Karta Stałego Klienta.

  Zasady użytkowania Karty Stałego Klienta i Złotej Karty Stałego Klienta.

  Karta jest własnością sieci sklepów „Retro” i „Bibelot”. Zostaje ona przekazana do użytkowania klientom nieodpłatnie.

  Użytkownikiem karty jest osoba, której imię i nazwisko widnieje na karcie.

  Karta jest podpisana i opatrzona indywidualnym numerem oraz podlega rejestracji w bazie danych firmy „Retro”.

  Każdemu klientowi może być wydana i przypisana tylko jedna ważna Karta.

  Na karcie znajduje się unikalny numer karty - jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się kartą jest jej użytkownik.

  Warunkiem uzyskania zniżki przy zakupie produktów jest okazanie karty.

  Zasady użytkowania Karty Stałego Klienta i Złotej Karta Stałego Klienta w sieci sklepów „Bibelot”.

  Tydzień po dostawie nowego towaru, obowiązuje promocja „3 tańsza rzecz GRATIS” – posiadacz Karty Stałego Klienta lub Złotej Karty Stałego Klienta sam decyduje, czy korzysta z posiadanej aktualnie karty czy promocji na 3 tańszą rzecz – w tym czasie promocja i karty nie łączą się.

  Ochrona danych osobowych.

  Udostępnienie danych osobowych klienta w związku z przystąpieniem do Programu Karty Stałego Klienta jest dobrowolne, w szczególności danych określonych w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę „Retro” w celach marketingowych. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i Polityce Ochrony Danych Osobowych. Zgoda, o której mowa powyżej, zostanie udzielona poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego.

  Klient, który jest uprawniony do otrzymania karty zostaje zarejestrowany w bazie danych „Retro” na podstawie formularza zgłoszeniowego.

  Zmiany Regulaminu Programu.

  Organizator Programu – firma „Retro” uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu Karty Stałego Klienta w każdym momencie.